Helen Parkhurst

 

media

 

Helen Parkhurst is de grond-legster van het hedendaagse dalton-onderwijs.

Ze werd in 1887 geboren in Wisconsin, Verenigde Staten van Amerika, en begon haar loopbaan als leerkracht op een 'eenmansschooltje' in Wisconsin. Op deze school gaf zij les aan veertig kinderen van verschillende leeftijden. Door het doorbreken van de voorgeschreven bepalingen van het lesrooster en de leerstof reorganiseerde Helen Parkhurst het onderwijs op deze school.

lees meer...

DALTON PUBLICATIES

DALTON onderwijs, een ontwikkelingsgerichte inspiratie

 

Roel Röhner en Hans Wenke geven in dit boek aan dat de pedagogische en de onderwijspsychologische inzichten van Helen Parkhurst nog steeds actueel zijn. Met dit boek willen zij daarom een handreiking geven aan leerkrachten om de pedagogische en didactische ideeën van het daltononderwijs in de praktijk uit te werken. Daarbij wordt onder andere gebruik gemaakt van door de auteurs ontwikkelde onderwijshulpmiddelen en praktische tips en voorbeelden uit het onderwijsveld.

lees meer...

Doe het eens anders

 

Het Dalton praktijkboek ‘Doe het eens anders’ levert vervolgens vele concrete voorbeelden en stimuleert tot het nemen van nieuwe didactische initiatieven.

lees meer...

Waarom? Daarom!

 

In korte schetsjes koppelt Hans Wenke actuele waarnemingen aan persoonlijke ervaringen als kind, als leerling, als student en als beginnend leerkracht. Wat hij aantoont is dat de leraar als persoon ongelooflijk belang- rijk is. Wat hij aantoont is dat de leraar als persoon ongelooflijk belang- rijk is. Het gaat er niet alleen om wat de leraar allemaal kan, maar juist hoe die is als persoon.

lees meer...

OVER DE AUTEURS

OVER ONS

Dalton Media is onderdeel van Arko Uitgeverij B.V.. Arko Uitgeverij B.V. is een zelfstandige uitgever van vakinformatie. De uitgaven van Dalton media zijn bedoeld voor docenten, PABO-studenten, ouders van leerlingen en andere geïnteresseerden in het Dalton-onderwijs.

Meer informatie:
Arko Uitgeverij
De Limiet 15d, 4141 NR   VIANEN
T. 085 – 047 57 00, info@arko.nl