PUBLICATIES

media

 Helen Parkhurst is de grondlegster van het hedendaagse daltononderwijs.Ze werd in 1887 geboren in Wisconsin, Verenigde Staten van Amerika, en begon haar loopbaan als leerkracht op een 'eenmansschooltje' in Wisconsin. Op deze school gaf zij les aan veertig kinderen van verschillende leeftijden. Door het doorbreken van de voorgeschreven bepalingen van het lesrooster en de leerstof reorganiseerde Helen Parkhurst het onderwijs op deze school. Ze vroeg bijvoorbeeld de kinderen zelf keuzes te maken uit de aangeboden leerstof, hun eigen leerprogramma’s samen te stellen en ze vertelde de kinderen dat zij altijd hulp kunnen vragen aan haar of aan andere kinderen. Helen koos voor individualiserend onderwijs in plaats van frontaal klassikaal onderwijs. Leerling en leerkracht gaan als het ware een vorm van contract aan, waarbij de leerling zich verplicht het in vrijheid gekozen leerdoel binnen een bepaalde tijd te bereiken en de leerkracht toezegt daarbij waar nodig behulpzaam te zijn. Rond het jaar 1918 geeft Helen Parkhurst les aan de dochter van de zeer rijke familie Crane uit het stadje Dalton in Massachusetts. Later, met financiële steun van de familie Crane, opent ze in New York in 1919 'The Childrens' University School', die in 1920 wordt omgedoopt in 'The Dalton School'. Dit als eerbetoon aan de woonplaats van haar geldschieters. Deze school is uitgegroeid tot een belangrijke en exclusieve school – en tot dusver ook enige – daltonschool in de Verenigde Staten. In 1922 verschijnt het boek 'Education on the Dalton Plan', waarin Helen Parkhurst haar drie principes vrijheid, zelfstandigheid en samenwerken nader beschrijft. In 1952 brengt Helen Parkhurst een bezoek aan Nederland waarna zij in 1957 wordt benoemd tot Officier in de Orde van Oranje Nassau. Op 86-jarige leeftijd overlijdt Helen Parkhurst in New Milford, Connecticut. 

Helen Parkhurst